Dış Ülkeler

Burada yapamayan orada da yapamaz.

Dış ticaret işlerini büyük firmalar zaten bilir.

Bizim derdimiz bu işlere girmek isteyen daha küçük esnafla. 

Bu tür tüccarlara veya siteler yoluyla uzakdoğu mallarını satarken karşısında maliyeyi bulmuş ya da yakın zamanda bulacak olan gençlerimize faydası dokunacak mevzuatları buraya yazmak, istediğimiz bir şey. ,

Bakalım bu isteğimize ne zaman ulaşacağız ?