Ne Satsam Kar Ederim Mi Demiştiniz ?

Topraksız tarım bitkilerin toprak kullanılmadan yetiştirilmesidir ve topraksız tarımda bitkiler için gereken besin maddeleri sıvı yolu ile verilir. Topraksız tarımda ürünler daha çabuk elde edilir, daha fazla ürün alınır. Ürünler daha lezzetli ve dayanıklı olur.

İlk Kesifler 1800 Yıllarında bitki fizyolojisi uzmanları bitkiler için gerekli besin maddelerinin suda çözünmüş haldeki inorganik formlarında alındığını keşfettiler. Bu çalışmaların sonunda da gördüler ki toprak aslında bitkiler için sadece besin maddelerinin rezerv ortamı olarak görev yapmaktadır.

Topraksız yetiştiricilik yeni bir yöntem olmasına rağmen Kanada'da mevcut seraların % 90'ı ,
ABD' de her 10 seranın 9'unda , İsveç’te salatalık yetiştiricilerinin % 50'si , Hollanda da sera ve sebze yetiştiricilerinin % 90'ı Topraksız tarım yapmaktadır.


Ülkemizde fakültelerde ve tarım bakanlığının araştırma kurumların da bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda (volkanik tüf - bazalt - perlit ) ponza çeşitlerinin kullanılmasından başarılı sonuçlar alınmıştır.

Topraksız tarım eğer kurallarınca yapılırsa buna tam çevre dostu bir tarım diyebiliriz. Topraksız tarımla bir defada 40 ton/da, domates, 60 ton/da salatalık ya da 20 ton/da gibi biber yetiştirilir.

------Dikkat edin yukarıdaki ( başlık yazısındaki ) hesap dekardan 5 ton üzerine yapılmıştır ! -----

Geleneksel topraklı sera üretiminde, yıllarca kullanılan toprakta artan bir hastalık endeksi görülür.Bununla mücadele için kullanılan ilaçlar ve besleme için kullanılan gübreler toprakta kalıntı bırakır, bir süre sonra bu kalıntılar yeraltı sularına karışır. Ayrıca hastalık ve zararlıları önlemek için kullanılan total canlı öldürücüler aynı zamanda toprağın yararlı canlılarını da yok ederler.

Topraksız tarımda toprak ana rahatsız edilmez. Topraksız tarım bu yönüyle çok etken bir çevre dostu tarım şeklidir.

Verimini kaybetmiş topraklar dinlendirilip organik tarım için aslına dönmeye fırsat bulabilir. Organik tarım topraksız tarım yatırımının devamı niteliğinde bir yatırım olarak hedeflenebilir.

Topraksız tarım seralarında virüs taşıyıcı böceklerin seraya girişini engelleyecek her türlü önlem alınmıştır ve zararlılar için ilaç kullanımı en az düzeydedir. sadec gerekli olduğunda. Topraksız tarımda meyve tutumu için enzimler ( bitki hormonları ) yerine arı kullanılır ve arıyı öldürmeyecek kimyasallar seçilir. Arıyı öldürmeyen kimyasallar da zaten insan ve çevre sağlığı için şimdilik kabul edilebilir ilaçlardır. ayrıca arı ile dölleme doğallığı korumak anlamına da gelmektedir çeşidin verimini arttırır.

Topraksız tarım yönteminde seralar bir otomasyona bağlı olarak en uygun düzeyde havalandırılır ve ısıtılır. Bu nedenle bitkiler özellikle Akdeniz ikliminde yeterince karbondioksit kullanarak geleneksel yönteme göre hem daha çok fotosentez yaparlar ve hem de yaprak hastalık riskleri azalır. Daha az yaprak hastalığı daha az ilaç kullanımına yol açar. Çoğu kez yapraklarda hiç sorun görülmediğinden ilaç kullanmaya da gerek kalmaz.

Topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen ürünlerin kalitesi çok yüksektir. Geleneksel seracılık, ısıtmayı dondan korumak amacıyla yaparken, topraksız tarım en uygun bir gelişme için ısıtma yapar ve bu nedenle de özellikle domates ve biber kalitesi diğer tip yetişen ürünlerle kıyas edilemeyecek derecede yüksektir.

Toprağı uygun olmayan yerlerde tarımsal üretim imkanı doğar. Tarıma elverişli alanı olmayan taşlık bir köy halkı akla hayale gelmeyecek bitkileri bölgesinde yetiştirebilir. Topraksız tarım toprağa bağlı kalmadan yapılabilen bir üretim yöntemi olduğu için uygun olmayan kayalık alanlarda da tarım yapılabilir.

Pazar fiyatlarının yüksek olduğu dönemlere denk gelen zamanlarda erkencilik, geçcilik, verim ve kalite artışı sağlanarak fiyatların düşük olduğu zamanların düşük karları ile bir dengeleme sağlanır. Dengeli bir beslenme ve bakım olanakları sağladığı için bitkiler erkenden ve daha fazla verime yatar. Bitkilere istenilen besin elementi gerekli miktarlarda verildiği için erkenci ve kaliteli ürün alma olanağı vardır.

Topraksız tarımla daha fazla, daha kaliteli, daha lezzetli ve raf ömrü daha uzun ürün elde edilir.

TOPRAKSIZ TARIMIN FAYDALARI

1- Verimsiz topraklar üzerinde kurulan sistemlerle, ürün almak mümkündür.
2- Ürünler kontrollü hava şartları ve beslemeden dolayı daha çabuk olgunlaşır.
3- Gerekli besinler verildiği için daha çok ürün elde edilir.
4- Ürünler daha lezzetli ve daha uzun ömürlüdür.
5- Topraksız tarım büyüme ortamının defalarca kullanılmasından dolayı daha ekonomiktir.
6- Sulama yapılmadığı için su tüketimi bitkinin içerdiği kadardır.
7- Toprak işleme masrafları yoktur. ( sadece bitki bakımı yapılır )
8- Sulama masrafları yoktur. ( Her yıl yenilenen sistemler, mazot veya elek. bedelleri ödenmez. )
9- Gübreleme masrafları yoktur. ( sadece bitkinin ihtiyacı kadar besin verilir besin kaybı sıfırdır. )
10-Zirai ilaçlama masrafları yoktur. ( Açıkta hastalık olmasada verilen ilaçlar verilmez )
11-Meyve firesi sıfıra yakındır. ( Meyveler satndart büyür ve hasadı düzenlilikten dolayı çok kolaydır.)
12-Mühendislik üzerine kurulu bir üretim olduğu için verim ve kalite çok yüksektir.

04/01/2009 15:41:33de yazıldı. Bu yazının ilk yazıldığı orjinal sitedeki başlığın tamamını görüntülemek için tıklayın. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder